Vi driver er digitala transformation

Vi förstår vad som är kritiskt för att ni ska lyckas i en värld som förändras allt snabbare. Vår digitala och tekniska expertis, tillsammans med djup förståelse för olika typer av verksamheter gör oss oslagbara när det gäller att driva ert digitala förändringsarbete. 

Vi har sedan 1983 bidragit till att utveckla organisationer i en rad branscher. Våra 300 medarbetare gör oss tillräckligt starka för att leverera komplexa helhetslösningar samtidigt som vi är tillräckligt flexibla för att kunna skräddarsy allt utifrån er. 

Företaget

Kentor startades 1983. Idag är vi 300 anställda som arbetar på Kentor i Stockholm, Göteborg eller St Petersburg. Sedan 2007 är Kentor en del av TeleComputing-koncernen med cirka 900 anställda i tre länder. 

Ledningen

Ledningsgruppen för Kentor med vd Fredrik Arbman i spetsen.

>>

Koncernen

Kentor ingår i koncernen TeleComputing som är en snabbväxande leverantör av kompletta it-tjänster på den nordiska marknaden.

>>

Historik

Tre decenniers utveckling har gjort Kentor till de vi är idag – en stabil it-partner med stort verksamhetskunnande och ett ständigt driv framåt.

>>

Vision och mål

Kentor ska skilja sig från konkurrenterna genom att gå ett steg längre när det gäller närheten till kunderna och ansvaret för effekten av insatserna.

>>

Samhällsansvar

Vår vision är att ge människor och organisationer energi och förmåga att förverkliga sina ambitioner.

>>

Ramavtal

Ett antal viktiga ramavtal har tecknats med återkommande kunder. Kentor har också flera ramtal via partners.

>>

Branschkompetens

På Kentor är vi vana att jobba nära våra kunder i långsiktiga samarbeten. Våra konsulter blir därmed inte enbart experter på de it-system de är satta att utveckla, utan även på kundernas verksamhet. Var och en av våra medarbetare bidrar på så vis till en omfattande kunskapsbank om kundernas vardag och en djup förståelse för hur verksamheter ser ut i olika branscher.

Vi har efter 30 år i branschen erfarenheter från en stor mängd olika branscher och verksamheter. Några av de branscher vi har extra stor expertis inom finner ni här. 

Offentlig verksamhet

God kunskap om offentliga sektorns förutsättningar och utmaningar. Flera viktiga ramavtal för utveckling av it- och verksamhetsstöd.

>>

Telekom

Stort kunnande inom både verksamhet och teknik efter många lyckade projekt för telekomoperatörer. Stödsystem för betaltjänster, kundhantering och service.

>>

Media

It-lösningar för mediabranschen så att de kan leva upp till konsumenternas krav på tillgång till media överallt och på många olika enheter.

>>

Energi

God kännedom om specifika behov av it-system för energibranschens mest vitala flöden, som hantering av mätvärdes- och EDI-flöden.

>>

Medlemsorganisationer

Som mångårig it-partner till medlemsorganisationer har Kentor byggt upp en bank av kunskap om deras särskilda behov och krav.

>>

Partners

Kentor har en strategisk partnersamverkan med Oracle och Microsoft. Vi har också en bred samverkan med många andra affärspartners och leverantörer där vi tillsammans kan erbjuda kompletta lösningar.

Microsoft

Kentor har sedan många år en stark anknytning till Microsoft-baserad teknologi och vi tillhandahåller lösningar baserade på Microsofts plattformar och applikationer.

>>

Oracle

Som ledande Oracle-partner i Norden har Kentor omfattande kompetens på Oracles plattform och inom Oracle Middleware.

>>

Fler partners

Abalon, Irdeto, HP ALM, MSA Focus och ReQtest är exempel på andra leverantörer som Kentor samarbetar med.

>>